תקנון

מבוא

 • אתר timelinepro.co.il ("האתר") מופעל ע"י הקטור ברבי ומשמש גם בתור אתר מכירות להזמנת קורסים וסדנאות ("המוצר").

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי - מקום בכיתה.

 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

 • מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזר כספי וביטולים

 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

 • במקרה של ביטול העסקה שבועיים לפני תחילת הסדנה/קורס - תחזיר החברה ללקוח את מלא כספו.

 • במקרה של ביטול העסקה שבוע אחד לפני תחילת הסדנה/קורס - תחזיר החברה ללקוח 85% מכספו.

 • במקרה של ביטול העסקה יום אחד לפני תחילת הסדנה/קורס - תחזיר החברה ללקוח 75% מכספו.

 • במקרה של ביטול העסקה שיעור אחד אחרי תחילת הסדנה/קורס - תחזיר החברה ללקוח 50% מכספו.

 • במקרה של ביטול העסקה שלושה שיעורים אחרי תחילת הסדנה/קורס - תחזיר החברה ללקוח 30% מכספו.

 • אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר השלים את לימודיו הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי.

 • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

 • במידה וקורס ו/או סדנה יידחו מסיבה כל שהיא, שמורה ללקוח הזכות לקבל את מלוא כספו בחזרה.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל הקטור ברבי בטלפון 054-6683859.

אחריות ושירות

 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי בתוצרי ההדרכה לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש בתוצרי ההדרכה.

אבטחת מידע ופרטיות

 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר המכירות ובהתאם לכל דין.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושם הבלעדי של מישל סורסקי והקטור ברבי. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם מישל סורסקי.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.