בקרוב

21:00 - 18:00

14 מפגשים

4,914 ₪

premiere course thumbs.png

22-4-2020

21:00 - 18:00

12 מפגשים

5550 ₪

davinci course thumb.jpg

בקרוב

21:00 - 18:00

9 מפגשים

3,790 ₪

resolve edit thumb.jpg

23-3-2020

21:00 - 18:00

10 מפגשים

4,212 ₪

premiere2avid course thumb.gif

14/1/2020

14:00 - 09:00

585 ₪

formats thumb.png

19/1/2020

16:00 - 09:00

982 ₪

LOG thumb.png

שלוש סדנאות

15:00 - 09:00

1,895 ₪

avid all 3 thumb.png

17/3/2020

17:00 - 09:00

936 ₪

premiere edit thumb.png

20/3/2020

15:00 - 09:00

743 ₪

avid a thumb.png

27/3/2020

15:00 - 09:00

743 ₪

avid b thumb.png

3/4/2020

15:00 - 09:00

743 ₪

avid c thumb.png

בקרוב

15:00 - 09:00

842 ₪

colors b thumb.png

בקרוב

16:00 - 09:00

982 ₪

berauty a thumb.png

בקרוב

16:00 - 09:00

982 ₪

SADNA Motion thumb.png

16/1/2020

17:00 - 09:00

1,123 ₪

resolve for camera new thumb.jpg

23/1/2020

15:00 - 09:00

842 ₪

shooting for new thumb.jpg

ארבע סדנאות

17:00 - 09:00

3,183 ₪

all4 thumb.jpg

31/3/2020

17:00 - 09:00

936 ₪

premiere fx thumb.png

24/3/2020

17:00 - 09:00

936 ₪

premiere audio thumb.png

7/4/2020

17:00 - 09:00

936 ₪

premiere color thumb.png

בקרוב

15:00 - 09:00

702 ₪

premiere sadna.gif

בקרוב

16:00 - 09:00

982 ₪

berauty b thumb.png

בקרוב

15:00 - 09:00

842 ₪

colors a thumb.png
לוגו TIME LINE